Nawigacja
Jak mogę pomóc mojemu koledze?

Cześć Luke, jak mam jakiś problem to tylko myślę o tobie jeśli chodzi o podzielenie się tym z kimś. Opowiem ci krótko o moim koledze: ...Poznałam takiego ....... kiedyś na forum i piszę z nim na gg, opisuje mi swoje problemy: ma mikrouszkodzenia w układzie nerwowym przez co od dzieciństwa boryka się z problemami psychicznymi, ma też zdiagnozowane ograniczone zaburzenie osobowości czy jakoś tak + niby urojenia... Przykro mi, smutno, że on ma taką sytuację, tnie się... Chciałby iść do szpitala, ciężko mu, ma depresję. Boi się odbierać maile, ponieważ obawia się, że kliknie w coś niechcący i ściągnie wirusa (ma polękowego Parkinsona). Nie wiem co zrobić więc napisałam do Ciebie.

Pozdrawiam cię serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
W sytuacji w jakiej znajduje się ten człowiek należy w pierwszej kolejności wprowadzić go w ramiona zbawiciela, wybawcy i odkupiciela Jezusa Chrystusa, który osobiście zachęca: ...(28) Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. (29) Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. (30) Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie (Mateusza 11:27-30) – więcej o miłym jarzmie Pana Jezusa dowiesz się, klikając tutaj.

Ukojenie (werset 28b) jest stanem uspokojenia, uciszenia, pokoju, świadomości bezpieczeństwa życia w Bogu (to naprawdę coś szczególnego). Tą błogość przeżywał Psalmista; ...Zaiste, uciszyłem i uspokoiłem mą duszę; Jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, Tak we mnie spokojna jest dusza moja (Psalm 131:2). Stan pokoju „z góry” (pomimo trudnych sytuacji życiowych) doświadczali (i wciąż doświadczają) prawdziwi ludzie wiary: ...A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie (Filipian 4:7).

Nasze czasy obciążają nas rozmaitymi trudnościami, chorobami (jak w przypadku tego człowieka), stresem, troską o przyszłość itp. Żyjemy więc w różnych stadiach przygnębienia (często bez nadziei). Ale Bóg zapewnił pomoc w osobie Jezusa, który nakłaniał: ...Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. (38) Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. (39) A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli;... (Jana 7:37b-39a).

Właśnie taki stan (za sprawą otrzymanego Ducha Świętego – więcej o Duchu Świętym dowiesz się, klikając tutaj), obiecał Jezus tym, którzy Mu ufają: ...Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka... (Jana 14:27). ...To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat (Jana 16:33).

Zauważ proszę, że pokój, o którym mówił Pan Jezus nie wypracujemy sami, ani nie stworzą go zewnętrzne warunki społeczne (pokój ten jest Bożym darem, niezależnym od zewnętrznych okoliczności). Dlatego pamiętaj proszę; Z powodu strachu, choroby czy innych słabości, twój przyjaciel może znaleźć pomoc w Jezusie, uspokoić swoje serce i obciążony umysł: ...(14) Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, (15) On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka (16) i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń; (17) i przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko (Efezjan 2:14-17).

Jak wynika z twojego listu: Ten człowiek naprawdę tego potrzebuje (i może otrzymać). To nie są puste słowa, ponieważ wielu ludzi doświadczyło tego, składając o tym swoje świadectwo – możesz się o tym przekonać, klikając tutaj. Dzisiejsza medycyna (choć stoi na wysokim poziomie) nie jest w stanie mu pomóc (nawet w depresji). Ale Jezus tak, ponieważ: Co niemożliwego jest u ludzi, możliwe jest u Boga. W jego przypadku nie koniecznie musi być to uzdrowienie z choroby (choć nie należy tego wykluczyć), ale umiejętność życia w radości i pokoju z problemami jakie go dotknęły. Chrześcijańska nadzieja, którą chce wprowadzić do jego życia Jezus, odpowiada jego teraźniejszym potrzebom. Jest to nadzieja i wiara w życie wieczne (dom, który nie niszczeje) – to kierunek, w którym powinien on iść.

1 Koryntian 2:9
...(9) Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.

Objawienie Jana 21:3-5
...(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.

Niech człowiek ten uczyni pierwszy krok, klikając tutaj. Ja w taki sposób widzę rozwiązanie tego problemu. Życzę mu Bożego błogosławieństwa i nadziei, która nie ginie. Luke     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3166055