Nawigacja
Powtórny powrót Pana Jezusa i Tysiącletnie Królestwo

Centralnym punktem wszystkiego co możemy określić jako czasy ostateczne (czasy końca - więcej na ich temat dowiesz się, klikając tutaj) jest powtórne przyjście Pana Jezusa na ziemię - więcej na ten temat, kliknij tutaj. Prawda, że Pan Jezus wkrótce powróci, aby objąć panowanie na ziemi [pozostając z nami na zawsze (1 Tesaloniczan 4:17)] nazwane jest w Piśmie Świętym Tysiącletnim Królestwem [(Objawienie Jana 20:4) – więcej na ten temat, kliknij tutaj], które jest centralnym tematem Biblii, a w szczególności Ksiąg Prorockich. Nie oznacza to jednak takiego końca świata jakiego ludzie zazwyczaj się spodziewają (ogień, śmierć, zniszczenie, sąd itp.). Biblia mówi raczej o charakterystycznych wydarzeniach w określonym przedziale czasu [nazwane dniami ostatnimi (2 Tymoteusza 3:1)], którym będą towarzyszyły, poprzedzały i wypełniały pewne wydarzenia. Koniec [całkowita klęska szatana (Objawienie Jana 20:7-10), zwycięstwo nad śmiercią (1 Koryntian 15:54), zmartwychwstanie niewierzących włącznie z sądem ostatecznym (Objawienie Jana 20:11-13), czas nowego nieba, nowej ziemi, nowego Jeruzalem oraz wieczne panowanie Jezusa (Malachiasza 3:19-21 / Objawienie Jana 21:1-22:21)] nastąpi dopiero później.

Na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa, Jego tysiącletniego panowania na ziemi (tzw. millennium) i innymi wydarzeniami związanymi z czasami ostatecznymi istnieją trzy poglądy.

1. Pogląd premilenijny:
(a) Jezus zstąpi z nieba na obłoku (Dzieje Apostolskie 1:11). Wówczas powstaną umarli [jedynie wierzący (1 Tesaloniczan 4:16)], którzy z chrześcijanami żyjącymi na ziemi zostaną pochwyceni w powietrze na spotkanie z Panem [niektórzy uważają to za pierwszą fazę przyjścia Pana Jezusa (1 Tesaloniczan 4:16-17 / 1 Koryntian 15:51-54)]. Zostaną oni zabrani do domu Ojca w Niebie (Jana 14:2-3), gdzie odbędzie się sąd nad wierzącymi [sąd Chrystusowy (2 Koryntian 5:10) - więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj], oraz zaślubiny Baranka z Kościołem [Oblubienicą (Objawienie Jana 19:7-8)]. Na ziemi pozostaną niewierzący (2 Tesaloniczan 2:9-12), część wybranych z Kościoła (Mateusza 24:22-24) i niewierni Jezusowi [tak zwani „letni chrześcijanie” (Mateusza 24:40-42 / Objawienie Jana 2:1-3:22 / Mateusza 25:1-13 / Łukasza 12:45-48)].

(b) Po pochwyceniu Kościoła, nastanie okres siedmio-letniego wielkiego ucisku [czas wzmożonych kataklizmów, wojen i prześladowań (Mateusza 24:21)]. W tym czasie; pojawi się antychryst [(2 Tesaloniczan 2:3-4), który obejmie władzę (Objawienie Jana 13:1-8)], nawróci się część Żydów, niewierzących, i (być może – kwestia dyskusyjna) część „letnich chrześcijan” [płacąc męczeńską śmiercią (Objawienie Jana 7:13-14)]. Dla tych, którzy słyszeli Ewangelie i rozumieli Boże Słowo, jednak nie ukochali prawdy (idąc na kompromis z antychrystem) nie będzie już ratunku (Hebrajczyków 10:26-27 / 2 Tesaloniczan 2:8-12). Będzie on dla tych, którzy oddali pokłon Bogu, oczyścili się, przyjmując prawdę Ewangelii (Objawienie Jana 7:14 / Objawienie Jana 14:6-7).

(c) Pod koniec wielkiego ucisku, szatan zgromadzi swoje siły na wojnę przeciwko Bogu [Armagedon (Objawienie Jana 16:16)], by zniszczyć Jeruzalem (Objawienie Jana 16:13-14). Wówczas Jezus w widzialny sposób powróci na ziemię (Mateusza 24:27-31 / 2 Tesaloniczan 1:4-10 / Mateusza 26:64 / Objawienie Jana 16:15), wraz z aniołami (Mateusza 16:27 / Mateusza 25:31), zastępem niebieskim (Objawienie Jana 19:14), świętymi [z pochwyconym wcześniej Kościołem (Objawienie Jana 19:11-16 / 1 Tesaloniczan 3:13 / Juda 1:14-15)] i zwycięży. Stanowi to Jego powtórne przyjście na ziemię lub jak niektórzy nazywają, drugą fazą przyjścia Jezusa (Mateusza 25:31-33). Wówczas Izrael pozna, że Jezus jest Mesjaszem i nawróci się do Niego (Zachariasza 12:10-14:21).

(d) Jezus pokona antychrysta (2 Tesaloniczan 2:8-10) i dokona oddzielenia; „owiec od kozłów” (Mateusza 25:32-46), złych od sprawiedliwych (Mateusza 13:47-52), „kąkolu od pszenicy” [(Mateusza 13:40-43) - jest to czas żniw (Mateusza 13:30)]. Po tych wydarzeniach nastąpi zmartwychwstanie; wybranych, nawróconych już wierzących oraz Żydów, którzy zginęli w czasie wielkiego ucisku (Objawienie Jana 20:4) i Jezus rozpocznie z wierzącymi (z Kościołem) rządy na ziemi [(Izajasza 11:1-10) przez 1000 lat (Objawienie Jana 20:4-6)].

(e) Na ten czas (1000 lat) szatan zostanie związany (Objawienie Jana 20:2-3) i Bóg odbuduje Królestwo Izraela (Jeremiasza 24:3-7 / Jeremiasza 31:1-7 / Amosa 9:11-12 / Izajasza 61:1-11 / Dzieje Apostolskie 15:14-19).

(f) Pod koniec Tysiącletniego panowania Jezusa, szatan zostanie wypuszczony na krótki czas (Objawienie Jana 20:7), by ponownie zwieść narody (Objawienie Jana 20:8). Wówczas nastąpi ostateczna walka przeciwko Bogu [Goga i Magoga Objawienie Jana 20:7-10)], całkowita klęska szatana (Objawienie Jana 20:7-10), zwycięstwo nad śmiercią (1 Koryntian 15:54), zmartwychwstanie niewierzących oraz sąd ostateczny przed wielkim białym tronem (Objawienie Jana 20:11-13).

(g). Kiedy Bóg rozprawi się ze starym porządkiem, nastanie czas nowego nieba, nowej ziemi, nowego Jeruzalem oraz wieczne panowanie Jezusa (Malachiasza 3:19-21 / Objawienie Jana 21:1-22:21). W jaki sposób został zilustrowany pogląd premilenijny dowiesz się, klikając tutaj.

2. Pogląd postmilenijny:
W wyniku podniesienia się jakości życia na ziemi, nastąpi 1000-letni okres błogości i pokoju (tzw. złoty wiek). 1000 lat bywa rozumiane dosłownie lub symbolicznie, po czym nastąpi przyjście Jezusa. Jak to wygląda, kliknij tutaj.

3. Pogląd amilenijny:
Millennium jest czasem o nieznanej długości (1000 lat to liczba symboliczna), zapoczątkowana narodzeniem Pana Jezusa, a więc jest to czas od pierwszego do drugiego przyjścia Jezusa. Jak to wygląda, kliknij tutaj.

Ja jestem zwolennikiem i wierzę w pogląd # 1 - premilenijny.

Dziękuję, Luke/luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Oferta grupy SNAP. Po więcej informacji, kliknij tutaj

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3007218