Nawigacja
Przywileje wypływające z przynależności do Jezusa

PISMO ŚWIĘTE MÓWI, ŻE PONIEWAŻ NALEŻĘ DO JEZUSA...:

• Jestem wolny od potępienia, nikt nie może wystąpić z oskarżeniem przeciwko mnie, ani odłączyć mnie od miłości Chrystusowej (Rzymian 8:31-39).

• Mam gwarancję, że Bóg współdziała we wszystkim dla mojego dobra (Rzymian 8:28).

• Mam ufność, że Bóg, który zapoczątkował we mnie dobre dzieło, dokończy je (Filipian 1:6).

• Jestem narodzony z Boga i szatan nie ma nademną władzy (1 Jana 5:18).

• Jestem napełniony wszelkim duchowym błogosławieństwem (Efezjan 1:3).

• Zostałem wybrany przed założeniem świata (Efezjan 1:4-11).

• Odpuszczono mi moje grzechy (Efezjan 1:8 / Kolosan 1:14).

• Jestem „solą tej ziemi” i „światłem dla świata” (Mateusza 5:13-14).

• Jestem świadkiem Jezusa Chrystusa (Dzieje Apostolskie 1:8).

• Jestem współpracownikiem Boga (2 Koryntian 6:1).

• Jestem wysłannikiem pojednania (2 Koryntian 5:17-20).

• Chrystus przywrócił mnie do życia (Efezjan 2:5).

• Siedzę razem z Chrystysem w „świecie nadzmysłowym” (Efezjan 2:6).

• Jestem Bożym dziełem (Efezjan 2:10).

• Jestem w bezpiecznym miejscu (Efezjan 2:20).

• Jestem mieszkaniem dla Ducha Świętego (Efezjan 2:22).

• Umarłem dla grzechu (Rzymian 6:11).

• Nie jestem opuszczony, ani pozostawiony (Hebrajczyków 13:5).

• Na Nim dalej się buduję (Kolosan 2:7).

• Jestem zwycięzcą świata (1 Jana 5:4).

• Jestem wybrańcem Bożym - świętym i umiłowanym (Kolosan 3:12).

• Jestem wyzwolony spod prawa grzechu i śmierci (Rzymian 8:2, Jana 8:32).

• Razem z Chrystusem jestem przybity do krzyża (Galatów 2:19).

• Jestem pełnym zwycięzcą (Rzymian 8:37).

• Stałem się w Jezusie sprawiedliwością Bożą (2 Koryntian 5:21).

• Przestałem być uczestnikiem grzechów (1 Piotra 2:24).

• Nie jestem potępiony ponieważ należę do Jezusa (Rzymian 8:1,2).

• Nie jestem bezsilny i wszystko mogę w Tym, który mnie wzmacnia (Filipian 4:13).

• Nie mam ducha bojaźni, ale mocy, miłości, i trzeźwego myślenia (2 Tymoteusza 1:7).

• Jestem umocniony, namaszczony i zapieczętowany przez Boga (2 Koryntian 1:21-22).

• Mogę przybliżyć się z ufnością do tronu łaski przez Jezusa (Hebrajczyków 4:16).

Po więcej informacji proszę o kontakt;     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Oferta grupy SNAP. Po więcej informacji, kliknij tutaj

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3093675