Nawigacja
Co z Ewangelią św. Tomasza?

Co mi powiesz o Ewangelii Tomasza? Nie ma się co dziwić, bo uderza ona w sens świątyń, kościołów i innych przybytków, gdzie ponoć możemy spotkać Boga. Bóg jest wszędzie, więc nie musimy go szukać wśród desek i cegieł.

Zacznijmy od twojego pytania: co z Ewangelią według Tomasza?
Ewangelia według Tomasza to starożytne pismo zaliczane do apokryfów Nowego Testamentu, powstałe prawdopodobnie przed końcem II wieku. Dzieło to znane było starożytnym Ojcom Kościoła, zaginęło jednak i odkryte zostało ponownie w roku 1897. Zawiera 114 powiedzeń (wyjętych z kontekstu wypowiedzi Jezusa), które miał ponoć zapisać Apostoł Tomasz. Znaczna część tej księgi Ewangelii ma swoje odpowiedniki w kanonicznych księgach Ewangelii, choć sama nie znalazła się w kanonie Pisma Świętego – więcej na ten temat tutaj. Bardziej wyczerpujący artykuł na temat Ewangelii według Tomasza możesz przeczytać, klikając tutaj.

Teraz odniosę się do twojego stwierdzenia: „Bóg jest wszędzie, więc nie musimy go szukać wśród desek i cegieł”.

Całkowicie się z tobą zgadzam, fakt ten potwierdzają również kanoniczne fragmenty Pisma Świętego (nie potrzebujemy więc do tego Ewangelii według Tomasza):

Dzieje Apostolskie 7:48-49
„[...] ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok: (49) Niebo jest tronem moim, A ziemia podnóżkiem stóp moich; Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan, Albo jakie jest miejsce odpocznienia mego?”

Dzieje Apostolskie 17:24-25
„[...] Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych(25) ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko”.

2 Koryntian 6:14-18
„[...] nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? (15) Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? (16) Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. (17) Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was (18) i będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący [...]”.

Hebrajczyków 3:1-6
„Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, (2) wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. (3) Uznany On bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. (4) Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. (5) Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane, (6) lecz Chrystus jako syn był ponad domem jego; a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję”.

Również sam Pan Jezus wspomniał o tym w rozmowie z Samarytanką: „[...] ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć; wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. (21) Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. (22) Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. (23) Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. (24) Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie” (Jana 4:20-24).

Z Nowego Testamentu wynika, że Kościół to nie budynki (deski i cegły), lecz ludzie wierzący (Efezjan 1:22-23 / 1 Koryntian 12:4-27), tworzący żywe ciało Jezusa Chrystusa (Rzymian 12:4-5), w których mieszka Jego Duch (Rzymian 8:5-14). Są to ludzie pielgrzymujący, oddzieleni od świata dla Boga (1 Jana 2:15-17), nienależący już (w swoim myśleniu, cechach, motywach i działaniu) do tego świata (2 Koryntian 6:14-18), których przywilejem jest przebywanie w żywej relacji z Jezusem Chrystusem (jak to wygląda w praktyce, dowiesz się, klikając tutaj). Oni właśnie (ludzie wierzący w Jezusa) tworzą świątynię Boga Żywego (2 Koryntian 6:16), a budynki kościelne służą im jedynie jako miejsca spotkań (domy modlitwy) – więcej na temat Kościoła dowiesz się, klikając tutaj. Każdy wierzący staje się członkiem Kościoła w momencie nowego narodzenia [(Jana 3:1-8) co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj].

Takie jest moje zrozumienie tego tematu, czego potwierdzenie znajduję w Piśmie Świętym. Jeśli masz więcej pytań, napisz: luke@zaJezusem.com.     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3165948