Nawigacja
Witam dzisiaj odwiedzili mnie Świadkowie Jehowy. Twierdzą, że Maria i Józef mieli wspólne dzieci. Przytaczają Ew. Mateusza 13,53-55. Proszę o wyjaśnienie.

Zgodnie z Pismem Świętym jest to fakt. Przeczy to doktrynie Kościoła rzymskokatolickiego o wiecznym dziewictwie Marii (aby zapoznać się z innymi błędnymi doktrynami tego Kościoła, kliknij tutaj). Maria oprócz Jezusa miała jeszcze potomstwo, o czym otwarcie mówi psalm mesjański i Księgi Ewangelii (więcej na temat osoby Marii z kart Pisma Świętego pod tym linkiem):

Psalm 69:9
„[...] stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej [...]”.

Jana 7:3-5
„[...] rzekli więc do niego bracia jego: Odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. (4) Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu. (5) Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego”.

Łukasza 8:19-20
„[...] i przyszła do niego matka z braćmi jego, ale nie mogli dotrzeć do niego z powodu tłumu. (20) I doniesiono mu: Matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą”.

Mateusza 13:54-57
„[...] a przyszedłszy w swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich, tak iż się bardzo zdumiewali i mówili: Skąd ma tę mądrość i te cudowne moce? (55) Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? (56) A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas? Skąd ma tedy to wszystko? (57) I gorszyli się z niego. A Jezus rzekł im: Nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie i w swoim domu”.

Marka 6:3-4
„[...] czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, i brat Jakuba, i Jozesa, i Judy, i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. (4) A Jezus rzekł im: Nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich, i w domu swoim”.

Pan Jezus został poczęty z Ducha Świętego (Mateusza 1:18-20) i narodził się z dziewicy (Mateusza 1:25). Józef, jej mąż, „[...] nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna [...]” (Mateusza 1:25). Nikt nie podważa faktu, że Pan Jezus był pierworodnym (pierwszym) synem Marii (Łukasza 2:7). Nie był jednak jej jedynym dzieckiem (Psalm 69:9). Pismo Święte to potwierdza.

Nie zważając na biblijne fakty, Kościół rzymskokatolicki broni wiecznego dziewictwa Marii, tłumacząc, że Józef był jedynie jej opiekunem, nie mężem, oraz że tytuł „brat i siostra” (w cytowanych wcześniej fragmentach) odnosi się do krewnych lub braci w Chrystusie, czyli do chrześcijan. Pismo Święte jednak mówi inaczej.

a) Odnośnie do małżeństwa Marii z Józefem napisane jest:

Łukasza 2:5
„[...] aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna”.

Mateusza 1:18-20
„[...] a z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. (19) A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić.(20) I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego”.

Pismo Święte mówi więc, że Józef był prawowitym mężem Marii.

b) Jeśli chodzi o używanie tytułu „brat i siostra” wobec krewnych lub wyznawców Chrystusa (chrześcijan), to w Nowym Testamencie znajduję trzy ciekawe słowa, które mają odmienne znaczenie, mimo że są ze sobą blisko związane:

• brat (adelfos) – Ewangelia według Łukasza 14:12 i 21:16: „[...] powiedział też do tego, który go zaprosił: Gdy dajesz obiad albo wieczerzę, nie zwołuj swoich przyjaciół ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś już odpłatę” (Łukasza 14:12).

• krewny (syggeneus) – Ewangelia według Łukasza 2:44, 14:12 i 21:16: „[...] a mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi” (Łukasza 2:44).

• znajomy, przyjaciel (gnosto) – Ewangelia według Łukasza 2:44 i 23:49: „[...] wszyscy zaś jego znajomi stali opodal, również niewiasty, które towarzyszyły mu od Galilei, widziały to” (Łukasza 23:49).

W przypadku braci Jezusa jest użyte słowo adelfos. Później (wraz z rozwojem Kościoła) słowem adelfos zaczęto również określać naśladowców Jezusa (chrześcijan). Jest to jednak widoczne w Listach Apostolskich, ale nie w Księgach Ewangelii, które mówią o czasach przed powstaniem Kościoła i chrześcijaństwa – dlatego właśnie tu uczniowie są uczniami, bracia braćmi, krewni krewnymi, a przyjaciele przyjaciółmi. Dodatkowy, właściwie niepodważalny dowód na to, że Pan Jezus miał jeszcze rodzeństwo, odnajdujemy w psalmie mesjańskim: „[...] stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej [...]” (Psalm 69:9) – więcej na temat tego psalmu tutaj.

Jeśli więc weźmiemy pod uwagę argumenty Pisma Świętego, stwierdzimy, że Maria z Józefem mieli oprócz Jezusa inne potomstwo (wyczerpujący artykuł na temat służebnicy Bożej Marii znajdziesz, klikając tutaj). Chciałbym przestrzec cię przed świadkami Jehowy, którzy wykorzystują niewiedzę ludzi, aby wprowadzić ich w swoje szeregi i właśnie w tym celu używają tego rodzaju argumentów – więcej na temat świadków Jehowy dowiesz się, klikając tutaj. Zachęcam cię do czytania Pisma Świętego i otwarcia serca na Boga, aby pokazał ci swoje prawdziwe oblicze – więcej na ten temat tutaj. Gorąco zachęcam.

Luke / luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3166109