Nawigacja
Czym różnią się owoce Ducha Świętego (Galacjan 5:22-24 / Efezjan 5:8-9 / 1 Tymoteusza 6:11) od wydawania owoców dla Boga (Jana 15:16 / Jana 15:7-8)?

#1 Owoce Ducha Świętego: „[...] owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, (23) łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu” (Galacjan 5:22-23).

Owoce Ducha Świętego to efekt naszego chodzenia z Jezusem i dowód, że jest w nas Boże życie (otrzymane podczas naszych duchowych narodzin – więcej na ten temat tutaj). W rzeczywistości to Duch Święty zmienia nas, przynosząc owoce [owoce Ducha Świętego (Galacjan 5:22-24 / Efezjan 5:8-9 / 1 Tymoteusza 6:11)], które rosną na gruncie wiary. Dla dzieci Bożych są one realną perspektywą i stanowią w nich Chrystusowy charakter. Jeśli nasza wiara jest „chora”, nie będzie w nas owoców. Owoce Ducha Świętego dotyczą bardziej tego, kim się stajemy i w jaki sposób żyjemy, a mniej tego, co robimy. O owocach mówią następujące fragmenty: List Pawła do Galacjan 5:22-24, List Pawła do Efezjan 5:8-9, 1. List Pawła do Tymoteusza 6:11 – zachęcam również do zapoznania się z artykułem „Uczynki ciała i owoce Ducha” pod tym linkiem.

#2 Wydawanie owoców dla Boga: „[...] przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga” (Rzymian 7:4).

Wydawanie owoców dla Boga to praca dla Królestwa Bożego [spełnianie dobrych uczynków (Mateusza 5:16 / 1 Piotra 2:12)], która została nam zlecona przez Jezusa Chrystusa (Jana 15:16). Jest to efekt naszego nowego życia (Rzymian 6:3-7 / 2 Koryntian 5:14-15) związanego ze zmianą naszych wartości, celów i pragnień oraz tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie (Rzymian 7:4 / Jana 15:4-5). Obrazują to podobieństwa o talentach (Mateusza 25:14-30), dziesięciu minach (Łukasza 19:1-27) i drzewie figowym (Łukasza 13:6-9). Można z nich wyczytać, że wydawanie owoców dla Boga nie jest sprawą wyboru (Jana 15:1-8 / Tytusa 3:8 i 14). Mówi nam to również List Jakuba (Jakuba 1:19-25 / 2:14-26 / 3:13). Pismo Święte wskazuje, że ci, którzy mówią, że są uczniami Jezusa i wierzą w Niego, a nie żyją w sposób przynoszący owoce, są jak drzewa, które zostały przeznaczone na ścięcie i spalenie (Mateusza 21:18-19).

Jana 15:1-8
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. (2) Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. (3) Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem; (4) trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. (5) Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. (6) Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. (7) Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. (8) Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami”.

Kiedy nic nie przeszkadza w przepływie życia Jezusa Chrystusa do nas, wówczas wydajemy obfity owoc (Jana 15:4-8). Dlatego Bóg nieustannie obserwuje nas – swoją winnicę (Jana 15:2b) – zwracając uwagę na pojawienie się jakiegokolwiek znaku zepsucia, zarazy lub choroby, które mogą zatrzymać wzrost. Wszczepione gałązki pielęgnuje (Jana 15:1-2), oczekując, aż wydadzą obfity owoc [(Jana 15:16 / Rzymian 7:4) możesz posłuchać wykładu na ten temat, klikając tutaj].

Z Pisma Świętego wynika, że w wydawaniu owoców dla Boga chodzi bardziej o to, co robimy [choć dzieje się to za Jego sprawą (Efezjan 2:8-10)], niż o to, kim się stajemy. Tym właśnie różnią się owoce Ducha Świętego od wydawania owoców dla Boga.

Dziękuję, Luke / luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3166100