Nawigacja
Wskazówki na zbliżający się rok (ściąga)

Jezus Chrystus mówi: Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie (Mt 11,28).

Obrzeżcie więc nieobrzezkę waszego serca, a waszego karku już nie zatwardzajcie (5 Księga Mojżeszowa 10,16).

Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy i oczyśćcie serca [...] (List Jakuba 4,8).

To są wskazówki (ściąga) na zbliżający się NOWY ROK, dla nas (mnie), aby zrobić sobie plan na start w NOWY ROKU!!!!!!!!, aby nowe oczekiwania, wyzwania, nowe nadzieje, pragnienia, nowe plany i zamierzenia zacząć realizować. Tylko to życie - wciąż stare i uparcie to samo: stare problemy, nawyki, stare układy...

Ileż starych, niechcianych brzemion nosimy?

Wszak życie i droga w kierunku BOGA zaczyna się od szczerości.

DLATEGO JA, ŻYCZĄC SZCZEREGO PODEJŚCIA DO POPRAWY SAMEGO SIEBIE, ROZPOCZĄĆ NOWE ŻYCIE Z NOWYM ROKIEM, BO TAKIE COŚ ISTNIEJE, TYLKO TRZEBA W MODLITWIE ZWRÓCIĆ SIĘ DO BOGA O DAROWANIE ŁASKI "CHCENIA I DZIAŁANIA" ON CZEKA NA NASZĄ DECYZJĘ!!!

Bardzo możliwe, że tego zupełnie nie dostrzegasz, bo ono nierozerwalnie związane jest Bogiem. Jeśli Go pomijasz i nie spodziewasz się niczego po życiu z Nim, nie możesz wiele wiedzieć o NOWYM ŻYCIU.

"...kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają" (Hebr. 11,6).

SZCZĘŚĆ BOŻE NA NOWY ROK.
Adi Gillner     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3163552