Nawigacja
Dowody na wiarygodność Pisma Świętego

Zostało już napisanych setki książek udawadniających, że; ...(16) Całe Pismo przez Boga jest natchnione... (2 Tymoteusza 3:16a). Dziś, większość nie czytało żadnej z tych książek, choć w rzeczywistości niewielu przeczytało również Biblię. Dlatego panuje powszechne przekonanie, że jest Ona pełne błędów, kontrowersji, a ponadto; nie pasuje do naszego nowoczesnego świata. Jeśli jednak Ta wspaniała Księga wszechczasów przekazuje Boże poselstwo (które jest nieomylne i posiada najwyższy autorytet), wówczas każdy odrzucający Ją powinien pomyśleć nad konsekwencjami i właściwym celem Jej przeznaczenia; ...pożytecznym do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany... (2 Tymoteusza 3:16b-17).

Ktokolwiek czuje się zachęcony i chciałby przestudiować poniższe dowody wiarygodności Pisma Świętego z pewnością dojdzie do wniosku, że twierdzenie o Bożej inspiracji i użyteczności Tej wspaniałej Księgi jest całkowicie uzasadnione. Serdecznie zapraszam:

# 1 Spełnione proroctwa

Przez jasnowidzów, spirytystów, wróżbiarzy i innych wizjonerów dowiadujemy się o różnych przepowiedniach, z których bardzo niewiele spełnia się choćby w 50%, a żadne nie są absolutnie dokładne – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj. Również wśród wielu starożytnych i współczesnych ksiąg, Biblia nie ma sobie równej. Pełne niejasności (i z reguły błędne) są proroctwa takich ludzi jak Jeanne Dixon, Nostradamus, i temu podobne, jak również księgi innych religii jak Koran, Pisma Konfucjusza, Księga Mormona i temu podobne - więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

Patrząc na Biblię; setki Jej proroctw wypełniło się dosłownie, ze szczegółami. Biblia zawiera około 2500 takich proroctw, stanowiących około 27% Jej całej zawartości. Około 2000 z tych proroctw już się wypełniło, a prawdopodobieństwo przypadkowego ich spełnienia jest mniejsze od prawdopodobieństwa jeden do dziesięciu (10-1). Dodatkowo; skoro większość z tych proroctw jest wzajemnie niezależnych, to prawdopodobieństwo równoczesnego (przypadkowego) spełnienia się (przy założeniu, że ich prawdopodobieństwa równe są 10-1), będzie to równe 10-2000 (praktycznie rzecz biorąc, bliskie zeru).

Wiadomo jest, że nikt oprócz Boga nie może przepowiedzieć przyszłych wydarzeń, a spełnione proroctwa są doskonałym dowodem, że to On natchnął biblijnych pisarzy – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

# 2 Niezwykła dokładność historyczna

Dokładność historyczna Ksiąg Pisma Świętego jest również niesamowita, znacznie przewyższająca dokumenty z Egiptu, Asyrii i innych narodów. W ubiegłym wieku niezliczone biblijne opisy zostały potwierdzone archeologicznie. Doktor Nelson Glueck (prawdopodobnie największy współczesny autorytet w archeologii Izraela) powiedział: „...Żadne archeologiczne odkrycie nie jest w sprzeczności z biblijnymi opisami. Dokonano wiele archeologicznych odkryć, które bardzo wyraźnie potwierdziły dokładność szczegółów historycznych pochodzących z biblijnych opisów. Równocześnie poprawna ich oceana, umożliwiła dokonanie innych niesamowitych odkryć...” – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

# 3 Dokładność naukowa

Innym uderzającym dowodem Bożej inspiracji Pisma Świętego jest fakt, że wiele reguł współczesnej nauki znajdowało się w biblijnych opisach, na długo przed potwierdzeniem ich przez naukę. Na przykład:

• Kulistość ziemi (Izajasza 40:22),
• nieskończona wielkość wszechświata (Izajasza 55:9),
• prawo zachowania masy i energii (2 Piotra 3:7),
• cykle hydrologiczne (Kaznodziei Salomona 1:7),
• niezliczona ilość gwiazd (Jeremiasza 33:22),
• prawo zwiększania się entropii (Psalm 102:25-27),
• znaczenie krwi dla procesów życia (3 Mojżeszowa 17:11),
• cykliczność w atmosferze (Kaznodziei Salomona 1:6),
• pola grawitacyjne (Joba 26:7),
• i wiele innych.

Oczywiście prawa te nie występują w Biblii w technicznym żargonie współczesnej nauki, lecz są z nią zgodne. Ogromne znaczenie ma również fakt, że w Biblii nie znaleziono rzeczywistych błędów (w dziedzinie naukowej, historycznej lub innej), choć wielu doszukuje się ich. Konserwatywni bibliści zawsze są w stanie znaleźć rozsądne wyjaśnienia, potwierdzając prawdziwość i boskie natchnienie Pisma Świętego – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

# 4 Unikalna struktura

Należy zwrócić również uwagę na unikalną budowę Biblii. Jest Ona wprawdzie zbiorem 66 Ksiąg [39 Ksiąg Starego Testamentu (Pisma Hebrajskie) i 27 Ksiąg Nowego Testamentu (Pisma Greckie)], napisanych przez ponad 40 różnych autorów, w przeciągu ponad dwóch tysięcy lat. Autorzy ci w czasie pisania nie orientowali się, że ich przesłanie zostanie włączone do tej Księgi, a każde z nich doskonale pasuje do całości, służąc równocześnie Bożemu celowi jako części składowej całości. Każdy kto studiuje Biblię, będzie ciągle napotykał na niesamowite struktutalne i matematyczne wzorce, przeplatające się z zawiłością i symetrią, których nie można tłumaczyć jako przypadek lub zbieg okoliczności – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

# 5 Unikalny efekt Biblii

Biblia jest również wyjątkowa w wywieraniu wpływu na ludzi, a nawet całych narodów. Została przetłumaczona, a następnie sprzedana w większej ilości egzemplarzy niż inne książki. Jest więc bestsellerem wszechczasów, ujmująca ludzkie serca i umysły, umiłowana w każdej rasie, narodzie, pokoleniu, przez bogatych, biednych, wykształconych i prostych, królów i zwykłych ludzi, każdego pochodzenia i stylu życia. Żadna inna książka nie wywarła w świecie tak wielkiego wpływu, z tak trwałymi efektami – jeśli chciałbyś zobaczyć jeden z takich przykładów, kliknij tutaj.

# 6 Świadectwa tych, którzy uwierzyli

Dodatkowy dowód, że Biblia pochodzi od Boga znajdujemy w świadectwach tych, którzy w Nią uwierzyli – świadectwa te możesz przeczytać, klikając tutaj. Niezliczone rzesze ludzi (w przeszłości i obecnie) przekonało się w osobistych doświadczeniach, że Jej obietnice są prawdziwe, Jej rady dobre, Jej polecenia i zakazy mądre, a Jej wspaniałe poselstwo zbawienia jest aktualne, skierowane do każdego człowieka.

# 7 Unikalność powstania i przetrwanie Biblii

To również należy do fenomenu i rzadkości, by Księga taka jak Ta przetrwała aż do naszych czasów. Wielu ludzi tak mocno wierzyło, że Księga ta jest Bożym dziełem, że byli w stanie za Nią umrzeć - więcej na temat powstania Biblii dowiesz się, klikając tutaj, więcej na temat Jej przetrwania, tutaj.

Zachęcam więc do następnego kroku w twoim życiu. Do poznawania Tej wspaniałej Księgi, która może cię obdarzyć mądrością Bożą ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa – więcej na temat Pisma Świętego, kliknij tutaj.

Opracował na podstawie różnych materiałów, Luke     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3162428