Nawigacja
Księga Jozuego - studium biblijne

Autor: Jozue

Kluczowe słowa: Posiąść Dziedzictwo lub Podbój Dziedzictwa (posiąść obiecaną ziemię przez podbój)

Kluczowe wiersze: 1,8; 11,23; 24,1

Kluczowy rozdział: 24 (końcowa mowa Jozuego – duchowy testament Jozuego)

Miejsce w Biblii:

Księga ta kontynuuje historię Izraela opisaną w Pięcioksięgu. Opisuje wejścia i zdobywania Ziemi Obiecanej, oraz podział Kanaanu pomiędzy poszczególne plemiona. Jest świadectwem wypełnienia Bożych obietnic danych Izraelowi przez Boga za pośrednictwem Abrahama i Mojżesza. Wejście Izraela do Kanaanu (Bożej obietnicy) było zależne od aktywnego posłuszeństwa. Księga ta obrazowo ukazuje jak wierzący wchodzi w posiadanie Bożych obietnic oraz jak prowadzić zwycięskie życie.   
wyślij komuś link
Ogłoszenia

Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
kliknij tutaj


Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

Jeśli masz sugestie
jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
kliknij tutaj

Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

 
   
 3169574