Nawigacja
Powtórny powrót Pana Jezusa i Tysiącletnie Królestwo

Centralnym punktem wszystkiego, co możemy określić jako „czasy ostateczne” (czasy końca – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj), jest powtórne przyjście Pana Jezusa (więcej na ten temat tutaj). Pan Jezus wkrótce powróci, aby pozostać z nami na zawsze (1 Tesaloniczan 4:17) i objąć panowanie na ziemi – w Piśmie Świętym jest to określane jako „Tysiącletnie Królestwo” [(Objawienie Jana 20:4) - więcej na ten temat tutaj]. To centralny temat Biblii, a w szczególności Ksiąg Prorockich. Nie oznacza to jednak takiego końca świata, jakiego ludzie zazwyczaj się spodziewają (ogień, śmierć, zniszczenie, sąd itp.). Biblia mówi raczej o charakterystycznych wydarzeniach w określonym przedziale czasu [„dni ostatnie” (2 Tymoteusza 3:1)], którym będą towarzyszyły i wypełniały pewne wydarzenia. Koniec, czyli całkowita klęska szatana (Objawienie Jana 20:7-10), zwycięstwo nad śmiercią (1 Koryntian 15:54), zmartwychwstanie niewierzących, sąd ostateczny (Objawienie Jana 20:11-13), czas nowego nieba, nowej ziemi, nowego Jeruzalem i wieczne panowanie Jezusa (Malachiasza 3:19-21 / Objawienie Jana 21:1-22:21)] nastąpią dopiero później.

Na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa, Jego 1000-letniego panowania na ziemi (tzw. „millennium”) i innych wydarzeń związanych z czasami ostatecznymi istnieją trzy poglądy.

1. Pogląd premilenijny
a) Jezus zstąpi z nieba na obłoku [(Dzieje Apostolskie 1:11) - nie jest to jednak początek 1000-letniego Królestwa]. Wówczas powstaną umarli [jedynie wierzący (1 Tesaloniczan 4:16)], którzy wraz z żyjącymi na ziemi chrześcijanami zostaną pochwyceni w powietrze, by spotkać się z Panem [niektórzy uważają, że jest to pierwsza faza przyjścia Pana Jezusa (1 Tesaloniczan 4:16-17 / 1 Koryntian 15:51-54)]. Zostaną oni zabrani do domu Ojca w niebie (Jana 14:2-3), gdzie odbędzie się sąd nad wierzącymi [sąd Chrystusowy (2 Koryntian 5:10) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj] i zaślubiny Baranka z Kościołem [Oblubienicą (Objawienie Jana 19:7-8)]. Na ziemi pozostaną niewierzący (2 Tesaloniczan 2:9-12), część wybranych z Kościoła (Mateusza 24:22-24) i niewierni Jezusowi [tak zwani „letni chrześcijanie” (Mateusza 24:40-42 / Objawienie Jana 2:1-3:22 / Mateusza 25:1-13 / Łukasza 12:45-48)].

b) Po pochwyceniu Kościoła nastanie 7 lat wielkiego ucisku [okres wielu kataklizmów, wojen i prześladowań (Mateusza 24:21)]. W tym czasie pojawi się antychryst [(2 Tesaloniczan 2:3-4) obejmie władzę (Objawienie Jana 13:1-8)], nawróci się część Żydów i innych niewierzących, a być może (kwestia dyskusyjna) część „letnich chrześcijan” [płacąc męczeńską śmiercią (Objawienie Jana 7:13-14)]. Dla tych, którzy słyszeli Ewangelię i rozumieli Boże Słowo, ale nie ukochali prawdy (idąc na kompromis z antychrystem), nie będzie już ratunku (Hebrajczyków 10:26-27 / 2 Tesaloniczan 2:8-12). Uratowani zostaną ci, którzy oddali pokłon Bogu i oczyścili się, przyjmując prawdę Ewangelii (Objawienie Jana 7:14 / Objawienie Jana 14:6-7).

c) Pod koniec wielkiego ucisku szatan zgromadzi swoje siły na wojnę przeciwko Bogu [Armagedon (Objawienie Jana 16:16)], by zniszczyć Jeruzalem (Objawienie Jana 16:13-14). Wówczas Jezus w widzialny sposób powróci na ziemię (Mateusza 24:27-31 / 2 Tesaloniczan 1:4-10 / Mateusza 26:64 / Objawienie Jana 16:15) wraz z aniołami (Mateusza 16:27 / Mateusza 25:31), zastępem niebieskim (Objawienie Jana 19:14) i świętymi [pochwyconym wcześniej Kościołem (Objawienie Jana 19:11-16 / 1 Tesaloniczan 3:13 / Juda 1:14-15)] i zwycięży. Stanowi to Jego powtórne przyjście na ziemię lub – jak niektórzy uważają – drugą fazę Jego powrotu (Mateusza 25:31-33). Wówczas Izrael pozna, że Jezus jest Mesjaszem i nawróci się do Niego (Zachariasza 12:10-14:21).

d) Jezus pokona antychrysta (2 Tesaloniczan 2:8-10) i dokona oddzielenia „owiec od kozłów” (Mateusza 25:32-46), złych od sprawiedliwych (Mateusza 13:47-52), „kąkolu od pszenicy” [(Mateusza 13:40-43) to czas żniw (Mateusza 13:30)]. Po tych wydarzeniach nastąpi zmartwychwstanie wybranych, nawróconych już wierzących i Żydów, którzy zginęli w czasie wielkiego ucisku (Objawienie Jana 20:4). Wówczas Jezus rozpocznie z wierzącymi (z Kościołem) 1000-letnie rządy na ziemi (Izajasza 11:1-10 / Objawienie Jana 20:4-6).

e) Na te 1000 lat szatan zostanie związany (Objawienie Jana 20:2-3) i wówczas Bóg odbuduje Królestwo Izraela (Jeremiasza 24:3-7 / Jeremiasza 31:1-7 / Amosa 9:11-12 / Izajasza 61:1-11 / Dzieje Apostolskie 15:14-19).

f) Pod koniec 1000-letniego panowania Jezusa diabeł zostanie wypuszczony na krótki czas (Objawienie Jana 20:7), by ponownie zwieść narody (Objawienie Jana 20:8). Wówczas nastąpi ostateczna walka z Bogiem [Goga i Magoga (Objawienie Jana 20:7-10)], całkowita klęska szatana (Objawienie Jana 20:7-10), zwycięstwo nad śmiercią (1 Koryntian 15:54), zmartwychwstanie niewierzących i sąd ostateczny przed wielkim białym tronem (Objawienie Jana 20:11-13).

g) Kiedy Bóg rozprawi się ze starym porządkiem, nastanie czas nowego nieba, nowej ziemi, nowego Jeruzalem i wieczne panowanie Jezusa (Malachiasza 3:19-21 / Objawienie Jana 21:1-22:21). W jaki sposób został zilustrowany pogląd premilenijny, dowiesz się, klikając tutaj.

2. Pogląd postmilenijny
W wyniku podniesienia się jakości życia na ziemi nastąpi 1000-letni czas błogości i pokoju (tzw. „złoty wiek”). Okres ten bywa rozumiany dosłownie albo symbolicznie. Kiedy minie, nastąpi przyjście Jezusa. Zobacz, jak to wygląda, klikając tutaj.

3. Pogląd amilenijny
Millennium jest czasem o nieznanej długości (1000 lat to liczba symboliczna) i rozpoczął się wraz z narodzeniem się Pana Jezusa, a więc jest to okres od Jego pierwszego do drugiego przyjścia. Zobacz, jak to wygląda, klikając tutaj.

Ja jestem zwolennikiem poglądu premilenijnego i wierzę, że tak właśnie będzie wyglądać przyjście Pana.

Dziękuję, Luke/luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3162421