Nawigacja
ODNOŚNIE DO TYSIĄCLETNIEGO KRÓLESTWA

Wierzę w tysiącletnie panowanie Jezusa na ziemi, które nastąpi po wielkim ucisku – jestem zwolennikiem poglądu premilenijnego (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj). Wypełnienie się Bożych przymierzy i obietnic jest związane z dosłownym, fizycznym Królestwem ze stolicą w Jerozolimie. Przymierze zawarte między Bogiem a Abrahamem zapewniało Izraelitom ziemię, potomstwo, władcę i duchowe błogosławieństwo (1 Mojżeszowa 12:1-3). Przymierze Palestyńskie gwarantowało im odnowienie ziemi i zajęcie jej (Daniela 30:1-10), a Przymierze Dawidowe przebaczenie i błogosławieństwo (Jeremiasza 31:31-34). Wierzę, że po powtórnym przyjściu Jezusa na ziemię każde z wymienionych przymierzy spełni się (ięcej na temat przymierzy dowiesz się, klikając tutaj). Izrael zostanie zgromadzony w jednym miejscu (Mateusza 24:31), nawróci się (Zachariasza 12:10-14) i odnowi pod panowaniem Mesjasza. Nastąpi czas pokoju i sprawiedliwych (choć zdecydowanych), rządów Jezusa nad Izraelem i innymi narodami (Objawienie Jana 12:5 / Objawienie Jana 19:12-16). Wierzę, że w trakcie trwania Tysiącletniego Królestwa będą panowały doskonałe warunki – zarówno fizyczne, jak i duchowe (Objawienie Jana 20:2-3). Będzie to czas pokoju (Micheasza 4:2-4 / Izajasza 32:17-18), radości (Izajasza 61:7 i 10), pocieszenia (Izajasza 40:1-2), obfitości (Amosa 9:13-15) i zdrowia (Joela 2:28-29), choć ludzie wciąż będą umierać. Wierzę, że dopiero po upływie tysiąca lat, kiedy Bóg rozprawi się ze starym porządkiem, nastanie czas nowego nieba, nowej ziemi, nowego Jeruzalem, wiecznego panowania Jezusa (Objawienie Jana 21:1-22:21 / Łukasza 1:32-33) oraz zwycięstwa nad śmiercią (1 Koryntian 15:54).


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3158042