Nawigacja
ODNOŚNIE DO ROZWODU I POWTÓRNEGO MAŁŻEŃSTWA

Wierzę, że na początku Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, przeznaczając ich do wspólnego życia w jedności i harmonii (1 Mojżeszowa 2:18-24). Dlatego Bożym zamiarem było nierozerwalne małżeństwo [na całe życie (Malachiasza 2:14-16 / Mateusza 5:31-32)]. W Starym Testamencie Mojżesz nakazał dawać list rozwodowy (5 Mojżeszowa 24:1), ponieważ nadużywano Bożego prawa i żony stawały się ofiarami niecnych zamiarów swoich mężów (Mateusza 19:7-8). Często kończyło się to śmiercią kobiet. List rozwodowy był dla nich pewną formą ochrony. Nie oznaczało to jednak, że Bóg błogosławił i dopuszczał rozwody (Mateusza 19:3-9). Wierzę, że poprzez Nowe Przymierze (pod którym dziś żyjemy) Pan Jezus powraca do Bożego wzoru nierozerwalności małżeńskiej. Jej gwarancją (w chrześcijańskiej rodzinie) jest współdziałanie i ochrona Ducha Świętego (1 Koryntian 10:13 / 1 Piotra 1:3-5). Dotyczy to dwojga ludzi duchowo odrodzonych (co to znaczy, możesz przeczytać, klikając tutaj), ponieważ to dostęp do Bożej łaski i mocy rozwiązuje wszelkie problemy małżeńskie (2 Piotra 1:3-9). Sprawa rozwodu w chrześcijańskiej rodzinie jest postawiona w Piśmie Świętym nad wyraz jasno – Bóg nienawidzi rozwodów, a dążenie do przebaczenia i pojednania powinno być cechą każdego wierzącego (Łukasza 11:4 / Efezjan 4:31-32). W Piśmie Świętym znajduję tylko dwa możliwe powody rozwiązania związku małżeńskiego (1 Koryntian 7:10-17). Chodzi o wszeteczeństwo [nie zdradę (Mateusza 5:31-32 / Mateusza 19:8-9) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj] i przypadek, gdy osoba nienawrócona nie chce być związana z wierzącym (1 Koryntian 7:15). A więc rozwód dotyczy jedynie sytuacji, które nie mają miejsca w chrześcijańskiej, duchowo odrodzonej rodzinie. Małżeństwo takie jest bowiem nierozerwalne (niewolniczo związane).

ODNOŚNIE DO POWTÓRNEGO MAŁŻEŃSTWA
Wierzę, że w duchowo odrodzonej rodzinie chrześcijańskiej „żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż; a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż za kogo chce, byle w Panu [...]" (1 Koryntian 7:39). „[...] Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała, a jeśliby opuściła, niech pozostanie niezamężna albo niech się z mężem pojedna [...]" (1 Koryntian 7:10-11a). „[...] Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną? Nie szukaj żony" (1 Koryntian 7:27).

Dlaczego Apostoł Paweł udziela takich wskazówek?
Odpowiedź na to pytanie znajduję w 1. Liście do Koryntian 7:32-35 (kliknij tutaj, aby przeczytać ten fragment). Zgodnie z zaleceniami Słowa Bożego chrześcijanin ma do wyboru albo pozostać w stanie wolnym, albo pojednać się z małżonkiem. Wierzę, że Bóg dopuszcza rozwód i powtórne małżeństwo jedynie w związkach, gdzie jedna ze stron jest osobą duchowo nieodrodzoną (czyli w związkach mieszanych) – małżeństwo to nie jest bowiem „niewolniczo związane" (1 Koryntian 7:15) i nie podchodzi pod prawo Nowego Przymierza (Marka 10:6-9 / Mateusza 19:3-9 / Efezjan 5:31-32). Bardziej szczegółowo na temat rozwodu i powtórnego małżeństwa dowiesz się, klikając tutaj.     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3169562