Nawigacja
Dlaczego Biblia nie wspomina o tronie Ducha Świętego, ani o modlitwie do Niego?

Od wielu lat męczy mnie pytanie o Ducha Świętego. Dlaczego Biblia nie wspomina o tronie Ducha Świętego, ani o modlitwie do Niego? Są to podstawowe zarzuty antytrynitarzy. Czy zastanawiał się pan nad nimi? Pozdrawiam.

Serdecznie witam i cieszę się, że możemy poruszyć ten temat. Powiem szczerze, że kiedyś również zastanawiałem się nad tymi kwestiami. Szczególnie nad tym, dlaczego w Biblii nie ma wzmianki o modlitwie do Ducha Świętego, skoro jest On jedną z Boskich Osób, równą Ojcu i Synowi.

Wgłębiając się w Pismo Święte, wyraźnie widzę, że Duch Święty ma (podobnie jak Ojciec i Syn) swoje przeznaczenie i zadania, które zostały Mu powierzone. Wymienię niektóre z nich. W Starym Testamencie Duch Święty jest uwidoczniony jako Stwórca i Ten, który namaszczał proroków, przemawiając przez ich usta. Pod Jego natchnieniem zostały spisane księgi Starego i Nowego Testamentu (2 Piotra 1:20-21 / 2 Tymoteusza 3:16-17). Duch Święty objawiał (i wciąż objawia) wolę Boga, przyszłe wydarzenia i pouczenia (Jana 16:13-15). Uczestniczył w poczęciu Jezusa, chronił Go, a następnie namaścił do publicznej służby. Posilał Go na pustyni podczas kuszenia, a także w trakcie codziennych prób i doświadczeń. Towarzyszył Mu swą mocą podczas uzdrowień, wskrzeszeń z martwych i innych nadprzyrodzonych znaków i cudów. Posilał Go w Ogrójcu i w Jego drodze na Golgotę. Również w Duchu Świętym Jezus został przywrócony życiu.

Nowa era działania Ducha Świętego została zapoczątkowana wylaniem Go w Dniu Pięćdziesiątnicy (Dzieje Apostolskie 2:1-13). Od tego momentu każdy, kto w pokorze (pod przekonaniem Ducha Świętego) upamięta się i nawróci, otrzyma Go podczas swych duchowych narodzin (Jana 3:1-8). Osobista społeczność z Bogiem (właśnie poprzez Ducha Świętego) jest podstawą życia prawdziwego chrześcijanina (2 Koryntian 6:11-18 / 1 Jana 1:1-10). Należy pamiętać, że tylko dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy w stanie zaistnieć jako dzieci Boże, praktykować życie chrześcijańskie, zrozumieć charakter Boga i Jego wolę (Jana 16:13-15 / 1 Koryntian 2:11-14). Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale posiadanie Ducha Świętego jest również warunkiem zbawienia (przeczytaj List do Rzymian 8:8-11).

Duch Święty spełnia wiele innych funkcji, nienależących do Ojca ani Syna. Na przykład w Ewangelii według Jana 16:8 czytamy: „[...] a On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie [...]” i dalej w tej samej księdze Ewangelii 16:13-15: „[...] lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. (14) On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. (15) Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi”.

Osoby Ojca, Syna i Ducha Świętego współdziałają ze sobą w planie przygotowanym przez Ojca. Jest to przykład perfekcyjnej jedności współdziałających ze sobą (w harmonii i związku) trzech równych sobie osób. Żadna z nich nie wynosi się nad drugą, nie działa oddzielnie lub niezależnie od siebie (Jana 5:17-30 / Jana 8:16-20 / 1 Mojżeszowa 1:26 / Przypowieści Salomona 30:4). Stanowią jedność i nierozłączność zarówno w swoim działaniu, jak i w Osobie Boga (Jana 10:28-30 / Jana 14:6-11), choć ich funkcje są odmienne (Jana 15:1-2). Dlatego gdy chodzi o tożsamość, istniejący w jedności Ojciec, Syn i Duch Święty nie są identyczni („osobowo”). Ojciec jest Ojcem, Syn Synem, a Duch Święty Duchem pochodzącym od Ojca i Syna (Jana 15:26 / Jana 14:26).

Są to podstawowe założenia dotyczące Trójcy, wynikające z nauki Pisma Świętego – więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, klikając tutaj. Przyznaję, że również i ja nie wszystko rozumiem, dlatego pewne poglądy (wynikające z Biblii) przyjmuję wiarą opartą na nauce Słowa Bożego.

Dlaczego Biblia nie wspomina o modlitwie do Ducha Świętego i o Jego tronie?
Widocznie nie jest to aż tak ważne. Równość Boskich Osób niekoniecznie musi to oznaczać – choć nie uważam, że nie można zwrócić się w modlitwie do Ducha Świętego. Pewne rzeczy wynikają z Pisma Świętego, nie jest jednak wyraźnie o nich napisane. Dlatego w niektórych duchowych kwestiach (szczególnie trudnych) pewne sprawy muszą zostać nam objawione (co przez to rozumiem, możesz dowiedzieć się, klikając tutaj). Do pewnego momentu nasz umysł jest w stanie zrozumieć duchowe tematy związane z Bogiem, później jednak musi nastąpić Boża ingerencja [czyli objawienie (Przypowieści Salomona 29:18-19)].

1 Koryntian 2:10-13
„[...] albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. (11) Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. (12) A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. (13) Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę”.

Oczywiście należy być ostrożnym i jeśli w jakiejś sprawie nie mamy pokoju, nie powinniśmy tego praktykować – więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, klikając tutaj. Dlatego moja końcowa rada dla ciebie brzmi: jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, módl się do Boga, proś, wołaj, nie ustawaj... Jest to bowiem jedyny sposób na utwierdzenie Bożej prawdy w twoim życiu.

Dziękuję. Jeśli masz więcej pytań, napisz:
luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3163559