Nawigacja
Czym jest wiara w Jezusa – wiara chrześcijańska?

Istnieje wiele różnych poglądów na ten temat, wiele różnych określeń bliskich prawdy, nie oddających jednak istoty rzeczy. Aby to lepiej zrozumieć, sięgnijmy do Ewangelii. W tym celu przypatrzmy się ludziom, którzy spotkali się z Jezusem osobiście, do których skierowane zostały słowa: „[...] idź w pokoju, twoja wiara cię uzdrowiła” (Marka 5:33-36 / Łukasza 7:48-50 / Łukasza 8:48-50), „[...] pójdźcie do mnie” (Mateusza 11:27-30 / Jana 6:35-45 / Jana 7:37-39) lub „[...] pójdźcie za mną” (Jana 21:19-22 / Mateusza 8:19-22 / Mateusza 9:9 / Jana 1:43-47).

Marka 5:33-36
„[...] wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. A On jej rzekł: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: Córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: Nie bój się, tylko wierz!”.

W wierze chrześcijańskiej (jak wskazuje sama nazwa) mamy do czynienia z Osobą Jezusa Chrystusa (nie z filozofią, religią, poglądem czy przynależnością religijną). To zarazem wiąże się z najważniejszą relacją naszego życia – więzią z naszym Stwórcą (Hebrajczyków 1:1-4 / Kolosan 1:15-22). Zostaliśmy dla niej stworzeni, lecz upadek pierwszych ludzi pozbawił nas jej [(Rzymian 5:12-18) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj]. Dzisiejsze statystyki, które mówią o liczbie samobójstw, uzależnień, depresji, złych relacji międzyludzkich, ogólnym niezadowoleniu i braku sensu życia, potwierdzają to – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj. Ludzie wciąż czegoś szukają – zaspokojenia wewnętrznej pustki, pokoju, miłości, szczęścia, akceptacji, przynależności itp...

Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że to właśnie Jezus został posłany, aby to naprawić. Prawo mówi, jak z tego powodu bardzo Go potrzebujemy (Galacjan 2:16 / Rzymian 3:20-28); proroctwa Go przepowiadają (Izajasza 53 / ...); Psalmy uwielbiają (Marka 12:35-37 / ...); Księgi Ewangelii Go opisują (Marka 1:1-2 / ...); Dzieje Apostolskie głoszą (Dzieje Apostolskie 1:1-2 / ...); Listy Apostolskie omawiają (1 Jana 1:1-3); Księga Apokalipsy Go objawia (Objawienie Jana 1:1-2). On sam powiedział: „Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie” (Jana 12:46).

„Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie [...]” (Ewangelia Jana 10:9).

„Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie [...]” (Ewangelia Jana 6:33-35).

„Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Ewangelia Jana 14:6).

„[...] pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie [...]” (Ewangelia Mateusza 11:28).

Zaproszenie Jezusa jest skierowane również do ciebie:

„[...] oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną [...]” (Objawienie Jana 3:20).

„[...] jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli [...]” (Ewangelia Jana 7:37-39).

Tak jak dwa tysiące lat temu Jezus jest dostępny również dziś [(Hebrajczyków 13:8) w jakiej formie, dowiesz się, klikając tutaj, a jeśli chciałbyś przeczytać świadectwa ludzi, którzy tego doświadczyli, kliknij tutaj]. Dziś twoje spotkanie z Jezusem (poprzez wiarę) może być podobne do spotkań, jakie mieli z Nim: niewidomy (Jana 9:1-7), trędowaty (Łukasza 17:12-15), przełożony synagogi (Marka 5:35-36), niewiasta cierpiąca na krwotok (Marka 5:33-34), opętany przez demony (Łukasza 8:26-30), kobieta, która prowadziła grzeszne życie (Jana 8:1-11), ojciec czy setnik, których bliscy nieomal umarli (Łukasza 7:1-10). Przychodzili oni do Jezusa z głębokim przekonaniem, że znajdą rozwiązanie swojego problemu – byli zupełnie bezsilni, wiedząc, że nikt (oprócz Niego) nie może im pomóc. Na podstawie Pisma Świętego wiemy, że kiedy zostali wysłuchani, nabierali przekonania, pewności, wielbili Boga – Jezus zmieniał ich życie, wskazując sposób, w jaki mogli je dalej prowadzić. Tak właśnie ludzie ci stawali się wyznawcami Jezusa, wiary chrześcijańskiej.

Kim więc jest prawdziwy chrześcijanin?
Chrześcijanin to człowiek, który uwierzył, złożył nadzieję i znalazł w Chrystusie drogę życia – człowiek, który posiada w duszy wielki skarb: wiarę, pasję, wielką miłość do Boga i ludzi, czego nic i nikt nie jest w stanie zastąpić ani osłabić. Wszystko to czerpie on od Ducha Świętego, pogłębia i rozwija (1 Koryntian 2:5 / Efezjan 1:17-19 / 1 Tesaloniczan 1:5). Słowo „chrześcijanin” dosłownie oznacza: należący do drużyny Jezusa, poplecznik, zwolennik Jezusa, człowiek dedykujący Mu swoje życie (Jana 12:24-26 / Łukasza 17:32-37 / Mateusza 16:24-25). Uczniowie Pana Jezusa po raz pierwszy zostali nazwani „chrześcijanami” w Antiochii (Dzieje Apostolskie 11:26) – stało się tak, ponieważ ich zachowanie, styl życia i działania przypominały Jezusa.

I o to właśnie chodzi w wierze chrześcijańskiej!!!
Dziś odsłania się tragiczna prawda.
Wielu spośród chrześcijan pojmuje wiarę chrześcijańską podobnie jak ateiści. Jest ona dla nich jakby sądem intelektualnym, tradycją, „wiarą ojców”, pewnym stwierdzeniem istnienia Boga. Praktyki religijne wypełniają „na wszelki wypadek” (bo nie wiadomo, co będzie po śmierci) i postępują tak, jakby Bóg w ich życiu nie miał nic do powiedzenia – jak gdyby Go wcale nie było. Niestety taka wiara nie jest wiarą, za którą stoi Bóg, i to również odróżnia religię chrześcijańską od wiary chrześcijańskiej – więcej o tych różnicach dowiesz się, klikając tutaj.

Nasuwa się więc pytanie: dlaczego dzisiejsza forma chrześcijaństwa jest tak różna od pierwowzoru i gdzie należy szukać przyczyn?

Zachęcam do przeczytania kilku związanych z tym artykułów – tutaj. Więcej na temat życia chrześcijańskiego tutaj. Jeśli teraz chciałbyś zrobić coś w kierunku polepszenia swojej relacji z Bogiem, kliknij tutaj. Gorąco zachęcam, Luke / luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Prośba o pomoc ukraińskim Romom.
  Po więcej informacji, kliknij tutaj

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Oferta grupy SNAP. Po więcej informacji, kliknij tutaj

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   2676784