Nawigacja
Czym jest wiara w Jezusa - wiara chrześcijańska?

Istnieje wiele różnych poglądów, wiele różnych określeń bliskich prawdy, nie oddających jednak istoty rzeczy na ten temat. Aby to bliżej zrozumieć sięgnijmy do Ewangelii. W tym celu przypatrzmy się ludziom, którzy spotkali się z Jezusem, do których skierowane zostały słowa; ...Idź w pokoju, twoja wiara cię uzdrowiła... (Marka 5:33-36 / Łukasza 7:48-50 / Łukasza 8:48-50).

Marka 5:33-36
...(33) Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. (34) A On jej rzekł: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. (35) A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: Córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? (36) Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: Nie bój się, tylko wierz!...

Jak wskazuje sama nazwa; w wierze chrześcijańskiej mamy do czynienia z Osobą Jezusem Chrystusem (nie z filozofią, religią, poglądem, czy przynależnością religijną), a to z kolei wiąże się z najważniejszym związkiem naszego życia; więzią z naszym Stwórcą (Hebrajczyków 1:1-4 / Kolosan 1:15-22). Od samego początku zostaliśmy do tego stworzeni lecz upadek pierwszych ludzi pozbawił nas go [(Rzymian 5:12-18) - więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj]. Dzisiejsze statystyki dotyczące liczby samobójstw, uzależnień, depresji, złych relacji międzyludzkich, ogólnego niezadowolenia i braku sensu życia potwierdzają to - więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj. Ludzie wciąż czegoś szukają; zaspokojenia wewnętrznej pustki, pokoju, miłości, szczęścia, akceptacji, przynależności, itp...

Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że właśnie Jezus został posłany, aby to naprawić. Prawo mówi jak bardzo Go w tym potrzebujemy (Galacjan 2:16 / Rzymian 3:20-28), w proroctwach był On przepowiadany (Izajasza 53/ ...), w Psalmach uwielbiany (Marka 12:35-37 / ...), w Ewangeliach opisany (Marka 1:1-2 / ...), w Dziejach Apostolskich głoszony (Dzieje Apostolskie 1:1-2 / ...), w Listach Apostolskich omawiany (1 Jana 1:1-3), w Apokalipsie objawiony (Objawienie Jana 1:1-2). On sam powiedział; ...(46) Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie (Jana 12:46).

...(9) Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie... (Ewangelia Jana 10:9).

...(35) Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie... (Ewangelia Jana 6:33-35).

...(6)... Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie (Ewangelia Jana 14:6).

...(28) Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie... (Ewangelia Mateusza 11:28).

Zaproszenie Jezusa jest skierowane również do ciebie:

...(20) Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną... (Objawienie Jana 3:20).

...(37) Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. (38) Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. (39) A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli;... (Ewangelia Jana 7:37-39).

Podobnie jak 2000 lat temu Jezus jest dostępny również dziś [(Hebrajczyków 13:8) w jakiej formie dowiesz się, klikając tutaj, jeśli chciałbyś przeczytać świadectwa ludzi, którzy tego doświadczyli, kliknij tutaj]. Dziś twoje spotkanie z Jezusem (przez wiarę) może być podobne do spotkania z Nim; niewidomego (Jana 9:1-7), trędowatego (Łukasza 17:12-15), przełożonego Synagogi (Marka 5:35-36), niewiasty cierpiącej na krwotok (Marka 5:33-34), opętanego przez demony (Łukasza 8:26-30), kobiety, która prowadziła grzeszne życie (Jana 8:1-11), ojca czy setnika, których najbliźsi byli bliscy śmierci (Łukasza 7:1-10). Przychodzili oni do Jezusa z głębokim przekonaniem, że znajdą rozwiązanie swojego problemu - zupełnie bezsilni, wiedząc, że nikt (oprócz Niego) nie może im pomóc. Wiemy na podstawie Pisma Świętego, że kiedy zostali wysłuchani nabierali przekonania, pewności, wielbili Boga, Jezus zmieniał ich życie, wskazując sposób w jaki je mogli dalej prowadzić. W ten właśnie sposób ludzie ci stawali się wyznawcami Jezusa, wiary chrześcijańskiej.

Kim więc jest prawdziwy chrześcijanin?
Chrześcijanin to człowiek, który uwierzył, złożył nadzieję i znalazł w Chrystusie drogę życia, człowiek posiadający w duszy wielki skarb; wiarę, pasję, wielką miłość do Boga i ludzi, której nic i nikt nie jest w stanie zastąpić ani osłabić. Wszystko to czerpie on od Ducha Świętego, pogłębia i rozwija (1 Koryntian 2:5 / Efezjan 1:17-19 / 1 Tesaloniczan 1:5). Słowo chrześcijanin dosłownie oznacza; „należący do drużyny Jezusa,” poplecznik, zwolennik Jezusa, człowiek dedykujący życia dla Niego (Jana 12:24-26 / Łukasza 17:32-37 / Mateusza 16:24-25). Uczniowie Pana Jezusa po raz pierwszy zostali tak nazwani w Antioch (Dzieje Apostolskie 11:26). Zostali tak nazwani, ponieważ ich zachowanie, styl życia i działania przypominały Jezusa.

I o to właśnie chodzi w wierze chrześcijańskiej!!!

Dziś odsłania się tragiczna prawda.
Wielu spośród chrześcijan pojmuje wiarę chrześcijańską podobnie jak ateiści. Jest ona dla nich jakby sądem intelektualnym, tradycją, „wiarą ojców,” pewnym stwierdzeniem o istnieniu Boga. Praktyki religijne wypełniają oni „na wszelki wypadek” (bo nie wiadomo co będzie po śmierci) i postępują jakby Bóg w ich życiu nie miał nic do powiedzenia - jak gdyby Go wcale nie było. Niestety taka wiara nie jest wiarą, za którą stoi Bóg, i to również odróżnia religię chrześcijańską od wiary chrześcijańskiej - więcej o tych różnicach dowiesz się, klikając tutaj.

Nasuwa się więc pytanie; Dlaczego dzisiejsza forma chrześcijaństwa jest tak różna od pierwowzoru i gdzie należy szukać tego przyczyn?

Zachęcam do przeczytania kilku artykułów z tym związanych, kliknij tutaj. Więcej na temat życia chrześcijańskiego, tutaj. Jeśli teraz chciałbyś zrobić coś w kierunku polepszenia swojej relacj z Bogiem, kliknij tutaj. Gorąco zachęcam Luke / luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Oferta grupy SNAP. Po więcej informacji, kliknij tutaj

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   2143899