Nawigacja
Czym jest wiara w Jezusa - wiara chrześcijańska?

Istnieje wiele różnych poglądów, wiele różnych określeń bliskich prawdy, nie oddających jednak istoty rzeczy na ten temat. Aby to bliżej zrozumieć sięgnijmy do Ewangelii. W tym celu przypatrzmy się ludziom, którzy spotkali się z Jezusem, do których skierowane zostały słowa; ...Idź w pokoju, twoja wiara cię uzdrowiła... (Marka 5:33-36 / Łukasza 7:48-50 / Łukasza 8:48-50).

Marka 5:33-36
...(33) Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. (34) A On jej rzekł: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. (35) A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: Córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? (36) Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: Nie bój się, tylko wierz!...

Jak wskazuje sama nazwa; w wierze chrześcijańskiej mamy do czynienia z Osobą Jezusem Chrystusem, [nie z filozofią, religią, poglądem, czy przynależnością religijną], a to z kolei wiąże się z najważniejszym związkiem naszego życia; więzią z naszym Stwórcą (Hebrajczyków 1:1-4 / Kolosan 1:15-22). Od samego początku zostaliśmy do tego stworzeni lecz upadek pierwszych ludzi pozbawił nas go, [(Rzymian 5:12-18) - więcej na ten temat dowiesz się klikając tutaj]. Dzisiejsze statystyki dotyczące liczby samobójstw, uzależnień, depresji, złych relacji międzyludzkich, ogólnego niezadowolenia i braku sensu życia potwierdzają to, [więcej na ten temat dowiesz się klikając tutaj]. Ludzie wciąż czegoś szukają; zaspokojenia wewnętrznej pustki, pokoju, miłości, szczęścia, akceptacji, przynależności, itp...

Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, że właśnie Jezus został posłany, aby to naprawić. Prawo mówi jak bardzo Go w tym potrzebujemy (Galacjan 2:16 / Rzymian 3:20-28), w proroctwach był On przepowiadany (Izajasza 53/ ...), w Psalmach uwielbiany (Marka 12:35-37 / ...), w Ewangeliach opisany (Marka 1:1-2 / ...), w Dziejach Apostolskich głoszony (Dzieje Apostolskie 1:1-2 / ...), w Listach Apostolskich omawiany (1 Jana 1:1-3), w Apokalipsie objawiony (Objawienie Jana 1:1-2). On sam powiedział; ...(46) Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie (Jana 12:46).

...(9) Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie... (Ewangelia Jana 10:9).

...(35) Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie... (Ewangelia Jana 6:33-35).

...(6)... Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie (Ewangelia Jana 14:6).

...(28) Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie... (Ewangelia Mateusza 11:28).

Zaproszenie Jezusa jest skierowane również do ciebie:

...(20) Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną... (Objawienie Jana 3:20).

...(37) Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. (38) Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. (39) A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli;... (Ewangelia Jana 7:37-39).

Podobnie jak 2000 lat temu Jezus jest dostępny również dziś (Hebrajczyków 13:8), [w jakiej formie dowiesz się klikając tutaj, jeśli chciałbyś przeczytać świadectwa ludzi, którzy tego doświadczyli kliknij tutaj]. Dziś twoje spotkanie z Jezusem, [przez wiarę] może być podobne do spotkania z Nim; niewidomego (Jana 9:1-7), trędowatego (Łukasza 17:12-15), przełożonego Synagogi (Marka 5:35-36), niewiasty cierpiącej na krwotok (Marka 5:33-34), opętanego przez demony (Łukasza 8:26-30), kobiety, która prowadziła grzeszne życie (Jana 8:1-11), ojca, czy setnika, których najbliźsi byli bliscy śmierci (Łukasza 7:1-10). Przychodzili oni do Jezusa z głębokim przekonaniem, że znajdą rozwiązanie swojego problemu - zupełnie bezsilni, wiedząc, że nikt, [oprócz Niego] nie może im pomóc. Wiemy na podstawie Pisma Świętego, że kiedy zostali wysłuchani nabierali przekonania, pewności, wielbili Boga, Jezus zmieniał ich życie, wskazując sposób w jaki je mogli dalej prowadzić. W ten właśnie sposób ludzie ci stawali się wyznawcami Jezusa, wiary chrześcijańskiej.

Kim więc jest prawdziwy chrześcijanin?
Chrześcijanin to człowiek, który uwierzył, złożył nadzieję i znalazł w Chrystusie drogę życia, człowiek posiadający w duszy wielki skarb; wiarę, pasję, wielką miłość do Boga i ludzi, której nic i nikt nie jest w stanie zastąpić ani osłabić. Wszystko to czerpie on od Ducha Świętego, pogłębia i rozwija (1 Koryntian 2:5 / Efezjan 1:17-19 / 1 Tesaloniczan 1:5). Słowo chrześcijanin dosłownie oznacza; „należący do drużyny Jezusa,” poplecznik, zwolennik Jezusa, człowiek dedykujący życia dla Niego (Jana 12:24-26 / Łukasza 17:32-37 / Mateusza 16:24-25). Uczniowie Pana Jezusa po raz pierwszy zostali tak nazwani w Antioch (Dzieje Apostolskie 11:26). Zostali tak nazwani, ponieważ ich zachowanie, styl życia i działania przypominały Jezusa. I o to właśnie chodzi w wierze chrześcijańskiej.

Dziś odsłania się tragiczna prawda.
Wielu spośród chrześcijan pojmuje wiarę chrześcijańską podobnie jak ateiści. Jest ona dla nich jakby sądem intelektualnym, tradycją, „wiarą ojców,” pewnym stwierdzeniem o istnieniu Boga. Praktyki religijne wypełniają oni „na wszelki wypadek,” [bo nie wiadomo co będzie po śmierci] i postępują jakby Bóg w ich życiu nie miał nic do powiedzenia - jak gdyby Go wcale nie było. Niestety taka wiara nie jest wiarą, za którą stoi Bóg, i to również odróżnia religię od wiary chrześcijańskiej - więcej o tych różnicach dowiesz się klikając tutaj.

Nasuwa się więc pytanie; Dlaczego dzisiejsza forma chrześcijaństwa jest tak różna od pierwowzoru i gdzie należy szukać tego przyczyn? kliknij tutaj. Więcej na temat życia chrześcijańskiego dowiesz się klikając tutaj. Jeśli teraz chciałbyś zrobić coś w kierunku polepszenia swojej relacj z Bogiem kliknij tutaj. Gorąco zachęcam Luke / luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Prośba o pomoc w sfinansowaniu remontu kościoła. Po więcej informacji kliknij tutaj

  Harmonogram spotkań grupy 4BBBB.
  Po więcej informacji
  kliknij tutaj

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus, [DVD] kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu
  kliknij tutaj
  .

  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   996104