Nawigacja
Podstawowe informacje na temat Osoby Pana Jezusa

Określenie Pan Jezus Chrystus jest poprawnym imieniem w Nowym Testamencie. Nigdy nie odnosi się to imię do Ojca lub Ducha Świętego, dlatego należy ono wyłącznie do Syna Bożego Jezusa Chrystusa (Rzymian 1:1-5). Pan Jezus w odniesieniu do świętej i wiecznej natury jest jedynym Bożym Synem, ale w odniesieniu do ludzkiej natury, jest „synem człowieczym” (Hebrajczyków 1:1-14). Z tego powodu uznany jest zarówno jako Bóg i człowiek - co pokrywa się z w proroctwem Izajasza (Izajasza 7:14 / Mateusza 1:20-23). Izajasz zapowiadał o przyjściu „Emmanuel” (w tłumaczeniu Bóg z nami). Chodzi tutaj o Boga, który przyjmując pełne cechy człowieka (z wyjątkiem grzechu), przyszedł w ciele i przebywał z nami na ziemi (Jana 1:14 / Jana 1:9-11 / Jana 3:13).

Mateusza 1:22-23
...(22) A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: (23) Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.

Ponieważ imię Emmanuel obejmuje zarówno Boga jak i człowieka (w jednej osobie), tytuł Syn Boży określa Jego boskość, a tytuł Syn Człowieczy, Jego człowieczeństwo. Z tego też powodu tytuł Syn Boży odnosi się do porządku wieczności (Kolosan 1:15-17), a tytuł Syn Człowieczy do porządku czasu (Mateusza 1:21-23). Dlatego naruszeniem doktryny Chrystusa jest stwierdzenie, że zaczerpnął On tytuł Syna Bożego jedynie z faktu wcielenia lub z powodu Jego związku z dziełem odkupienia (Hebrajczyków 1:1-13). Z Biblii dowiadujemy się, że Pan Jezus był jeszcze przed stworzeniem świata (Przypowieści Salomona 30:4-6 / Hebrajczyków 1:1-4 / Jana 1:1-18 / Micheasza 5:1), zanim powstał czas, mądrość, okręgi niebieskie, rzeczy widzialne i niewidzialne. Dlatego zaprzeczenie, że Ojciec jest prawdziwym i wiecznym Ojcem, i że Syn jest prawdziwym i wiecznym Synem, jest zaprzeczeniem związku (relacji) w osobie Boga i nauki Pisma Świętego - więcej na ten temat dowiesz się klikając tutaj. Jezus występuje teraz przed Ojcem jako nasz reprezentant [Pośrednik (Efezjan 2:18-20 / Hebrajczyków 9:24)] i nadaje tażsamości (Efezjan 2:18-22) - więcej na temat boskości Jezusa dowiesz się, klikając tutaj.

Kolosan 1:15-20
...(15) On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, (16) ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. (17) On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, (18) On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, (19) ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości (20) i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.

Kim był Jezus? Dlaczego wywiera tak wielkie wrażenie na milionach ludzi? Odpowiedź na te pytania znajdziesz, klikając tutaj.

Luke,
luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3169627