Nawigacja
Czy masz powód być nieszczęśliwym?

Jeśli dałoby się zmniejszyć ziemię do rozmiarów wioski, którą zamieszkuje dokładnie 100 mieszkańców (zachowując proporcję wszystkich ras) mieszkałoby tam mniej więcej:

• 57 Azjatów.

• 21 Europejczyków.

• 14 osób z zachodniej półkuli (południowej i północnej).

• 8 Afrykańczyków.

• 52 kobiety, 48 mężczyzn.

• 70 kolorowych, 30 białych.

• 70 z różnych religii, 30 chrześcijan.

• 89 heteroseksualistów, 11 homoseksualistów.

• 6 osób posiadałoby 59% bogactwa całego świata, i pochodzili by oni z USA.

• 80 osób żyłoby poniżej standardu.

• 70 osób nie umiałoby czytać.

• 50 osób cierpiałoby z powodu uzależnień.

• 1 osoba byłaby bliska śmierci.

• 1 osoba byłaby bliska narodzin.

• 1 osoba miałaby wyższe wykształcenie.

• 1 osoba miałaby komputer.

Kiedy spojrzymy na świat z takiej perspektywy, potrzeba akceptacji stanu w jakim żyjesz, staje się bardzo wyraźna. Dlatego godne uwagi jest:

• Jeśli rano wstałeś z łóżka bardziej zdrowy niż chory, masz większe szczęście niż milion ludzi, którzy nie przeżyją tego tygodnia.

• Jeśli potrafisz czytać, jesteś w lepszym położeniu niż 2 miliardy ludzi.

• Jeśli nigdy nie doświadczyłeś niebezpieczeństwa wojny, samotności, więzienia, tortur lub głodu, jesteś w lepszym położeniu niż 500 milionów ludzi na świecie.

• Jeżeli możesz chodzić do kościoła bez strachu nie obawiając się aresztowania, tortur lub prześladowań, jesteś szczęśliwszy niż miliard ludzi na świecie.

• Jeśli masz dach nad głową, ubranie, jedzenie, i masz gdzie spać, jesteś bogatszy niż 75% ludzi.

• Jeśli masz pieniądze w banku i trochę drobnych w portfelu, jesteś wśród 8% światowych bogaczy.

• Jeśli twoi rodzice żyją i ciągle są małżeństwem, jesteś wyjątkową rzadkością.

• Jeśli ktoś o tobie myśli, jesteś szczęśliwszy niż 2 miliardy ludzi, o którzych nikt nie pamięta.

Większość ludzi nie docenia tego co ma. Również dotyczy to chrześcijan. Dlatego zadaj sobie pytanie, jaka jest twoja sytuacja w stosunku do ludzi, którzy nie mieli możliwości usłyszeć o Chrystusie i nie znają Go?

Czy naprawdę masz powód być nieszczęśliwym?

2 Piotra 1:3-11
...(3) Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, (4) przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. (5) I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, (6) poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, (7) pobożność braterstwem, braterstwo miłością. (8) Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. (9) Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. (10) Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. (11) W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Autor nieznany.     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Oferta grupy SNAP. Po więcej informacji, kliknij tutaj

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3093603