Nawigacja
ODNOŚNIE DO DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

Wierzę w dary Ducha Świętego, które stanowią część Ewangelii, są przywilejem wszystkich wierzących (Efezjan 4:8-16) i rozdaje je sam Bóg – według swojej woli i potrzeb Kościoła. W Biblii znajdujemy trzy miejsca, które odnoszą się do darów Ducha Świętego: 1. list do Koryntian 12:1-31, List do Rzymian 12:3-8 i List do Efezjan 4:7-16. Uważam, że osoba wierząca [prawdziwie odrodzona (Tytusa 3:3-5)] powinna używać darów zgodnie z zaleceniem i pod pełną kontrolą Słowa Bożego (1 Koryntian 14:26.40). W dzisiejszych czasach dwa z darów Ducha Świętego (prorokowanie i mówienie innymi językami) wzbudzają kontrowersje. Jakie zdanie na ten temat mam ja, możesz przeczytać w dalszej części.


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3158034