Nawigacja
ODNOŚNIE DO CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA

Wierzę, że do zapoczątkowania chrześcijańskiego życia potrzebujemy usprawiedliwiającej Bożej łaski i duchowego odrodzenia [(Tytusa 3:3-6) nowego narodzenia (Jana 3:1-8) - co to znaczy dowiesz się, klikając tutaj], a do prowadzenia tego życia łaski uświęcającej [(Hebrajczyków 12:14) - więcej na ten temat, kliknij tutaj] i mocy Ducha Świętego [(Rzymian 15:13/ 1 Koryntian 2:5) - więcej na ten temat, kliknij tutaj]. Chrześcijanin ma zwalczać duchowe potęgi ciemności poprzez żarliwą modlitwę w imieniu Jezusa (Filipian 4:13), używając Słowa Bożego i mocy Ducha Świętego. Powinien „toczyć duchową wojnę”, zakładając na siebie „zbroję Bożą” (Efezjan 6:10-18), w cierpliwości i pokorze znosząc przeciwności. Będąc posłuszny poleceniu Chrystusa, ma werbować uczniów pośród wszystkich narodów i być świadkiem Ewangelii w słowie i czynie (Mateusza 5:13-15) – jeśli chciałbyś sprawdzić, czy jesteś prawdziwym chrześcijaninem, kliknij tutaj.


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3158047