Nawigacja
ODNOŚNIE DO SUMIENIA

Wierzę, że każdy człowiek posiada sumienie. Jest ono naszą ochroną, którą po upadku pierwszych ludzi pozostawił nam Bóg (Rzymian 9:29). Sumienie w pewnym stopniu zabezpiecza ludzki gatunek przed samozniszczeniem, daje nam możliwość oceny własnych pragnień i alarmuje o nieprawidłowościach. To umiejętność właściwego zachowywania się. Sumienie może być skalane, zepsute, znieczulone, zniekształcone, rozstrojone, słabe, wrażliwe, akceptujące zło, wypalone albo czyste (1 Koryntian 8:7 / Tytusa 1:15 / 1 Koryntian 8:12). Wierzę, że Duch Święty i sumienie to dwa różne pojęcia (Rzymian 1:9). Kiedy rodzimy się na nowo [duchowo (Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-6) – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj], nasze sumienie staje się oczyszczone. Wspiera je Duch Święty (Hebrajczyków 9:14 / 1 Piotra 3:21), z którym współpracuje w całym procesie życia chrześcijanina (Rzymian 9:1). Wierzę, że w czasach Nowego Przymierza z sumienia nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, choć jest ono bardzo pomocne w poznawaniu prawdy o Bogu.


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3158040