Nawigacja
ODNOŚNIE DO IZRAELA

Wierzę, że Izrael był narodem wybranym, z którym Bóg zawarł Przymierze (2 Mojżeszowa 19:5-6 / 5 Mojżeszowa 5:1-22 / 5 Mojżeszowa 28). Z powodu niedotrzymania jego warunków zostało jednak zerwane i Bóg ustanowił inne (Hebrajczyków 10:9-16 / Hebrajczyków 8:7-13) – Nowe Przymierze w Jezusie Chrystusie z przeznaczeniem dla wszystkich narodów (nie tylko dla Izraela). Wierzę, że Izrael został tylko częściowo odrzucony (może być ponownie wszczepiony) i wciąż odgrywa kluczową rolę w Bożym planie (Rzymian 11:1-5) – więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, klikając tutaj.


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3158039