Nawigacja
ODNOŚNIE DO PRZYMIERZY

Wierzę, że w przeszłości Bóg zawierał przymierza (pakty, porozumienia) z ludźmi, aby pomóc im żyć blisko swego Stwórcy, a następnie by ich odkupić. W sumie układów tych było osiem. Określały Boże obietnice, prawa i konsekwencje ich nieprzestrzegania, a także obowiązki człowieka. Przymierza te ustalane były przez Boga i miały charakter warunkowy [uzależnione od człowieka (2 Mojżeszowa 19:5 / Dzieje Apostolskie 3:18-20)] albo bezwarunkowy [uzależnione od Boga (1 Mojżeszowa 9:11). Niektóre warunkowe przymierza były zrywane (zgodnie z Bożym prawem i sprawiedliwością), a więc wygasały i traciły ważność (na przykład Przymierze Edenowe lub Mojżeszowe). Powodem tego było niedotrzymanie przez ludzi warunków układu, ich nieposłuszeństwo i ignorowanie Bożej woli (Ozeasza 6:7 / Izajasza 30:9-11 / Jeremiasza 16:10-13). Tak właśnie było w przypadku Starych Przymierzy (Hebrajczyków 10:9-16 / Hebrajczyków 8:7-13). Dlatego dziś dzięki Bożej łasce człowiek duchowo odrodzony [(Tytusa 3:3-6) co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj) jest pod innym, nowym prawem (Rzymian 6:12-18), określonym warunkami Nowego Przymierza – więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, klikając tutaj.


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3161168