Nawigacja
ODNOŚNIE DO ZBAWIENIA PRZEZ WIARĘ I Z UCZYNKÓW

Wierzę, że zbawienie człowieka opiera się wyłącznie na jego wierze w Jezusa Chrystusa (Galacjan 2:16 / Rzymian 3:21-26). Biblia wskazuje jednak, że autentyczność tej wiary uwidacznia się poprzez uczynki, kierując człowieka do działania (Jakuba 2:17-20). Następstwami tego będą m.in.: nawrócenie odrzucające grzeszny styl życia (Dzieje Apostolskie 2:37-40), poddanie się w posłuszeństwo Jezusowi (Dzieje Apostolskie 3:18-23), strzeżenie i utrzymanie nowego życia w Jezusie Chrystusie (Jana 15:1-7), służba wypływająca z miłości (Galacjan 5:5-6), uczestnictwo w utwierdzaniu Królestwa Bożego na ziemi (2 Piotra 1:5-11). Jeśli tego nie ma lub nigdy nie było (np. nawrócenia) to najprawdopodobniej coś jest nie tak. Dowodem prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa (zbawczej wiary) są wypływające z niej uczynki (Jakuba 2:22). Pismo Święte wyraźnie stwierdza, że wiara, która nie jest związana z uczynkami (i owocami), jest martwa (Jakuba 2:17-26).


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3163595