Nawigacja
ODNOŚNIE DO SĄDU BOŻEGO

Wierzę w dwa oddzielne, Boże sprawiedliwe sądy – nad ludźmi wierzącymi i niewierzącymi:

a) Sąd nad wierzącymi – sąd Chrystusowy ku nagradzaniu (2 Koryntian 5:10)
Sąd ten oceni wierność chrześcijanina względem Boga, zestawiając ją z łaską, jaka została mu udzielona podczas jego życia na ziemi (1 Koryntian 3:10 / 1 Koryntian 4:2-5), a także z jego możliwościami (Łukasza 12:48). Na sądzie tym wierzący, mimo że jest zbawiony, może doznać wielkiej szkody (1 Koryntian 3:12-15). Bóg zbada i publicznie ujawni jego życie – utajnione czyny (Marka 4:22), motywacje (1 Koryntian 4:5), dobre uczynki, jakie spełnił, (Efezjan 6:8), wykonaną przez niego pracę i służbę (Mateusza 25:14-30). Nieprawidłowości jego życia zostaną jednak wybaczone i nie poskutkują wiecznym potępieniem (Rzymian 8:1). Natomiast może odczuć wstyd (1 Jana 2:28), utracić efekty swojej pracy (1 Koryntian 3:12-15) lub nagrody (1 Koryntian 3:14-15), być może zajmie niską pozycję w niebie (Mateusza 5:19) lub będzie musiał odpłacić za wyrządzone krzywdy (Kolosan 3:24-25).

b) Sąd nad niewierzącymi – sąd ku potępieniu (Objawienie Jana 20:11-15)
Ten sąd dotyczy ludzi, którzy odrzucili Boży plan zbawienia: niewierzących, niemiłujących prawdy, niewiernych Chrystusowi, odstępców, rozpustników, mężołożników, wszeteczników, wróżbiarzy, handlarzy ludźmi, kłamców, krzywoprzysięzców, chciwców, złodziei, pijaków, oszczerców, zdzierców, bałwochwalców. Ich wszystkich czeka wieczne potępienie w miejscu zwanym „piekłem" (więcej na temat tego miejsca dowiesz się, klikając tutaj).     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3158033