Nawigacja
ODNOŚNIE DO JEZUSA CHRYSTUSA

Wierzę, że Jezus Chrystus jest wcieleniem Boga – jest w pełni Bogiem i zarazem w pełni człowiekiem, Osobą o dwóch naturach. Doktryna, która mówi, że tytuł Syna Bożego zaczerpnął jedynie z faktu wcielenia lub związku z dziełem odkupienia (Hebrajczyków 1:1-13), jest błędna. Z Biblii dowiadujemy się, że Pan Jezus istniał jeszcze przed stworzeniem świata (Przypowieści Salomona 30:4-6 / Hebrajczyków 1:1-4 / Jana 1:1-18 / Micheasza 5:1), a więc zanim powstał czas, mądrość i okręgi niebieskie. Dlatego twierdzenie, że Ojciec nie jest prawdziwym i wiecznym Ojcem, a Syn nie jest prawdziwym i wiecznym Synem, jest zaprzeczaniem Osobie Boga i nauce Pisma Świętego (Kolosan 1:15-19 / Kolosan 2:9 / Jana 1:1-18). Jezus – Zbawca, obiecany Izraelowi Mesjasz – został poczęty z Ducha Świętego i narodził się z dziewicy Marii (Łukasza 1:26-35). Prowadził bezgrzeszne życie, został ukrzyżowany, ale powstał cieleśnie z martwych (Dzieje Apostolskie 13:29-31), stając się doskonałą, zastępczą ofiarą za grzechy ludzkości (1 Jana 2:2). Następnie w przemienionym ciele wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca (Marka 16:19) jako nasz Arcykapłan, Orędownik i Zbawiciel (Rzymian 8:34). Wierzę w ponowny powrót Jezusa na ziemię (1 Tesaloniczan 4:16 / 1 Tesaloniczan 3:13), który nastąpi w czasie znanym tylko Bogu Ojcu (Mateusza 25:13) – więcej o Jezusie dowiesz się, klikając tutaj.


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3163594